Media - 2016121301 - Thanks to UNWIRE.HK for hunting Yoswit!


藍牙都可以做到遙控功能?智能家居由換電掣開始


智能燈、智能窗簾、智能熱水爐… 聽就聽得多,但永遠用到的只會是電視劇入面的有錢人。於香港,現實中只有少過 1% 的家庭有應用智能家居。嶺勤科技的創辦人之一吳啟鍫(Colin)認為,香港智能家居應用率低的原因在於門檻過高,就連安裝智能燈掣都要「拉過晒全屋啲線」。因此他們於三年前著手研究簡化安裝及使用方法,並從最基本的智能開關入手,製作出 Yoswit 系列藍牙遙控產品。

▲ 嶺勤科技的創辦人之一吳啟鍫(Colin)專利設計從電線「偷電」   無須再拉過啲線


現時有不少人都會從網上訂購新奇科技玩意,Colin 及他的朋友都是其中一份子,他曾試過於網上買來多款智能家居產品,開關就是其中之一,「我地喺外國訂個燈掣返黎,喂用唔到嘅,電工師傅話要拉過晒啲線,唔係買個電掣返黎換左佢咁簡單。」Colin 表示,市面上的智能開關比起普通的開關多一條電線-零線(Neutral Wire),用以供電予開關內的芯片。如要使用市面上的智能開關,就要從牆中多拉一條電線出來接駁供電,方可使用。

而 Colin 研發的 Yoswit 系列智能開關就無需多一條電線駁電,燈掣可以從原本的電線中「偷」到足夠的電量供應芯片使用,他的團隊亦憑此技術獲得專利。智能開關的安裝亦變得更簡單,不用再「拉過晒全屋啲線」,普通的電工師傅都能應付安裝,降低智能家居的應用門檻。


應用程式以藍牙控制開關

安裝好智能開關的用家只需下載一個應用程式,手機便會以藍牙控制開關,無論是電燈、抽氣扇、電熱水爐等都可以使用。Colin 表示,這類智能開關在外國應用甚廣,曾有用家向他們稱,家中的小狗因為怕黑而每天放工都要趕回家開燈,而用了他們的產品後就可以調較時間,在設定的時間遙控開關。

▲一個 App 可控制全屋開關(圖片擷自Yoswit Kickstarter Campaign)


早過蘋果研究出「Mobile as Hub」

讀者可能會懷疑藍牙如何做到遙控功能,畢竟藍牙的連接距離有限。Colin 稱,兩年前他們已經獲得「Mobile as Hub」的專利,指可以利家中的閒置智能裝置,如平板電腦或智能手機,形成一個互相溝通的網絡。只要在智能裝置上同時安裝應用程式,手上的電話就可以與家中的智能裝置「溝通」並發出指令控制智能開關。Colin 認為,這樣做可以再利用家中的閒置智能裝置,亦不用額外購置任何「盒子」,比較環保及划算。


▲ Colin 的團隊早過蘋果研究出「Mobile as Hub」,他認為自己的團隊具前瞻能力。


產品於兩大眾籌平台集資作推廣

此系列的藍牙遙控產品現時正於 Kickstarter 眾籌平台上集資,作推廣用途,賣 39 美元(約為港幣 320 元) 。同期,他們亦製作出智能遙控器,可控制大部分以紅外線感應的電器,此產品於另一個眾籌平台 Indiegogo 上集資推廣中,同售 39 美元(約為港幣 320 元)。Source: UNWIRE.HK

To find out more visit http://www.yoswit.com/

Specialized in Smart Light Switches

Our Brands